Dalisay 'Ang Trahedya ng Dalisay at Ketungin' CD
€6.99

  • Dalisay 'Ang Trahedya ng Dalisay at Ketungin' CD

Dalisay 'Ang Trahedya ng Dalisay at Ketungin' CD
€6.99

Artist: Dalisay
Album: Ang Trahedya ng Dalisay at Ketungin
Label: Surrogate Rec.
Format: Jevel Case CDr
Genre: Death/Thrash Metal
Released: 2021
Location: Philippines

Tracklist:
1. Botod
2. Karnal
3. Sa Bunganga ng Pagkabaliw
4. Ang Libing na Naipundar ni Jetro R Soler
5. Hamog
6. Gulok
7. Ang Trahedya ng Dalisay at Ketungin


More in CD View All

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications